News

Geschreven op 26/08/2019
Het einde van de invoer is in zicht! Bijna 600.000 registraties...
Geschreven op 20/11/2018
Shape of Flute not determined by Sound toll   Mogens...
Geschreven op 15/10/2018
Sonttol vrijwilligersdag, 12 oktober 2018 Op vrijdag 12 oktober...
Geschreven op 14/06/2018
De Sontttol in het nieuws. Op 14 juni werd Jan Willem...
Geschreven op 14/06/2018
Sonttol vrijwilligersdag, 24 april 2018 Op dinsdag 24 april was...
 • Ahonen, Kalevi. From Sugar Triangle to Cotton Triangle, Jyväskylä Studies in Humanities 38 ( Jyväskylä 2005).
 • Akveld, L., e.a. (ed.), In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit leiden  (Amsterdam 2003).
 • Bang, N.E., and K. Korst, Tabeller over skibsfart og vaeretransport gennem Oeresund 1497-1783 [7 volumes] (Copenhagen and Leipzig 1906-1953).
 • Berkenvelder, F.C., ‘Frieslands handel in de late middeleeuwen’, Economisch-Historisch Jaarboek 29 (1963) 136-187.
 • Bes, L., E. Frankot and H. Brand (eds.) Baltic Connections. Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800 (Leiden 2007)3 vols., 2315 pp. (also: http://www.balticconnections.net).
 • Boelmans Kranenburg, H.A.H., ‘De haringexport naar het oostzeegebied in de 18e eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis 72 (1959) 251-258.
 • Bogucka, M., ‘Amsterdam and the Baltic in the first half of the seventeenth century’, Economic History Review 26 (1973) 433-447.
 • Bohn, R., (ed.), Nordfriesische Seefahrer in der frühen Neuzeit (Amsterdam 1999).
 • Boon, P., ‘West Friesland and the Sound (1681-1720)’, in: W.G. Heeres e.a. (eds.), From Dunkirk to Danzig. Shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350- 1850 (Hilversum 1988) 171-189.
 • Boon, Piet, Bouwers van de zee. Zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720 (Den Haag 1996).
 • Brakel, S. van, ‘Schiffsheimat und Schifferheimat in den Sundzollregistern’, Hansische Geschichtsblätter 21 (1915) 211-228.
 • Brand, H, (ed.), Trade, diplomacy and cultural exchange : continuity and change in the North Sea area and the Baltic, c. 1350-1750 (Hilversum 2005).
 • Brand, H, and L. Müller (eds), The dynamics of economic culture in the North Sea- and Baltic Region in the late Middle Ages and early modern period (Hilversum 2007).
 • Braudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (Paris 1982, 5th edition).
 • Brünner, E.C.G., ‘De waarde der Skibsfarttabellen van Nina Ellinger Bang voor de kennis der handelsgeschiedenis van Holland in de 16e eeuw’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, vijfde reeks, 9 (1922) 269-280.
 • Bruijn, J.R., ‘De vaart in Europa’in: Maritieme geschiedenis der Nederlanden II (Bussum 1977) 200-241.
 • Buck, P. de, en J.Th. Lindblad, `Navigatie en negotie; De Galjootsgeldregisters als bron bij het onderzoek naar de geschiedenis van de Oostzeehandel in de achttiende eeuw', Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9, Themanummer 300 jaar D.O.H. & R. (1990) 27-48.
 • Buck, P. de, en J.Th. Lindblad, `De scheepvaart en handel uit de Oostzee op Amsterdam en de Republiek', Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983) 526-562.
 • Christensen, A.E., ‘Der handelsgeschichtliche Wert der Sundzollregister. Ein Beitrag zur seiner Beurteilung’, Hansische Geschichtsblätter 59 (1934) 28-142.
 • Christensen, A.E., Dutch trade to the Baltic around 1600 (Kopenhagen en Den Haag 1941).
 • Daalder, R. e.a. ed., Goud uit graan. Nederland en het Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle 1998).
 • Damsteegt, B.C., Nieuwe Spiegel der Zeevaart. Beknopte historische atlas van de Europese kusten met de oude Nederlandse namen (Tweede, herziene druk, Amsterdam 2001).
 • Davids, K., ‘Maritime labour in the Netherlands, 1570-1870’ in: Royen, P.C. van, J.R. Bruijn en J. Lucassen ed., “Those emblems of hell”? European sailors and the maritime labour market, 1570-1870, Research in Maritime History 13 (St. John’s, New Foundland 1997) 41-71.
 • Degn, O., ed., Tolden I Sundet. Toldopkraevning, politik og skibsfart i Oeresund 1429-1857 (Kopenhagen 2010).
 • Dekker, P., ‘Een nieuw licht op de Amsterdamse Oostzeehandel. Het driemastgaljootschip ‘Victoria’’, Zeewezen 60/10 (oktober 1971) 41-45 en 61/1 (januari 1972) 63-65 en 69.
 • Dekker, P., ‘Friese schippers op de Amsterdamse Oostzeevaart in 1731’, It Beaken 39/5 en 6 (1977) 229-265.
 • Dillen, J.G. van, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek ('s-Gravenhage 1970).
 • Eeghen, I.H. van, Inventarissen van de archieven van de Direc­tie van de Moskovi­sche Handel, Directie van de Oostersche Handel en Reederijen, Commissarissen tot de Graanhandel en Commissie voor de Graan­handel (Amsterdam 1961).
 • Faber, J.A., Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800, 2 delen (Leeuwarden 1973).
 • Faber, J.A. ‘De Sontvaart als spiegel van de structuurveranderingenin de Europese economie gedurende de achttiende eeuw’, Tijdschift voor Zeegeschiedenis 1 (1982) 91-101.
 • Fode, H., Liberalisme og frihandel 1814-1914 (Copenhagen 1989).
 • Gøbel, E., ‘Øresundstolden og dens regnskaber 1497-1857’, Årbog Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg (2010) 41-72.
 • Gøbel, E., ‘The Sound Toll Registers Online Project, 1497-1857’, International Journal of Maritime History XXII, 2 (2010) 305-324.
 • Goey, F. de, and J.W. Veluwenkamp (eds.), Entrepreneurs and institutions in Europe and Asia 1500-2000 (Amsterdam 2002).
 • Goey, F. de, and J.W. Veluwenkamp, ‘Entrepreneurship, insyitutions and economic development in Europe and Asia, 1500-2000’ in: Idem (eds.), Entrepreneurs and institutions in Europe and Asia 1500-2000 (Amsterdam 2002).
 • Hacquebord, L., Smeerenburg. Het verblijf van Nederlandse walvisvaarders op de Westkust van Spitsbergen in de zeventiende eeuw (Amster­dam and Groningen 1984).
 • Hart, W.G. 't, and P.C. van Royen, ‘Het smakschip "De Neufville van der Hoop". Een onderzoek naar de rendabiliteit van de Nederlandse vrachtvaart in de achttiende eeuw’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 48 (1985) 150-168.
 • Heeres, W.G., e.a. ed., From Dunkirk to Danzig. Shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850 (Hilversum 1988).
 • Högberg, S., ‘Baltic grain trade in the 18th century’ in: J.Ph.S. Lemmink en J.S.A.M. van Koningsbrugge, Baltic affairs, relations between the Netherlands and North-Eastern Europe, 1500-1800, essays, Baltic studies I (Nijmegen 1990) 121-126.
 • Holm, C.F., Bidrag til Sundtoldens Historie (Copenhagen reprint 1975).
 • Holm, P. Kystfolk. Kontakter og Sammenhænge over Kattegat og Skagerrak, 1550-1914 (Esbjerg, 1991).
 • IJzerman, J.W., ‘Amsterdamsche bevrachtingscontracten 1591-1602’, I, De vaart op Spanje en Portugal, Economisch-historisch Jaarboek 17 (1931) 163-291.
 • The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic Regio, 1400-1800/De Nederlanden en het Oostzeegebied, 1400-1800 (Leiden 1983).
 • Israel, J.I., Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740 (Oxford 1989)
 • Jeannin, P., `Les comptes du Sund comme source pour la construction d’indices généraux de l’activité économique en Europe (XVIe-XVIIIe siècle)’, Revue Historique 231 (1964) 55-102, 307-340.
 • Jeannin, P., `La commerce à Narva au début du XVIIe siècle et le problème de la balance commerciale russe', in: P. Jeannin, Marchands du Nord; Espaces et trafics à l'époque moderne (Paris 1996) 151-163. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Pools in 1974.
 • Johansen, H.C., Shipping and trade between the Baltic and Western Europe 1784-1795 (Odense 1983).
 • Kernkamp, G.W., De sleutels van de Sont (Den Haag 1890).
 • Ketner, F., Handel en scheepvaart van Amsterdam (Leiden 1946).
 • Knoppers, J.V.Th., ‘A comparison of the Sound Accounts and the Amsterdam Galjootsgeldregisters’, Scandinavian Economic History Review 24 (1976) 93-113.
 • Knoppers, J.V.Th., Dutch Trade with Russia from the Time of Peter I to Alexander I . A quantitative study in eighteenth century shipping (Montreal 1976).
 • Knoppers, J.V.Th., and F.Snapper, ‘De Nederlandse scheepvaart op de Oostzee vanaf het einde van de 17e tot het begin van de 19e eeuw’, Economisch en Sociaal-historisch Jaarboek 41 (1978) 115-153.
 • Knotter, A., ‘De Amsterdamse scheepvaart en het Noordhollandse platteland in de 16e en 17e eeuw. Het probleem van de arbeidsmarkt’, Holland (1984) 281-290.
 • Landes, D., The wealth and poverty of nations. Why some are so rich and some are so poor (New York 1998).
 • Lesger, C.M., Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Hilversum 1990).
 • Lindblad, J. Th., en P. de Buck, `Shipmasters in the Shipping between Amsterdam and the Baltic, 1722-1780', in: The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic Regio, 1400-1800/De Nederlanden en het Oostzeegebied, 1400-1800 (Leiden 1983) 133-152.
 • Lootsma, S., ‘De zeevaart van Hindelopen in de 17e en 18e eeuw’, Economisch-Historisch Jaarboek 21 (1940) 218-296.
 • Lucassen, J., Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900 (Gouda 1984).
 • Maritieme geschiedenis der Nederlanden, 4 delen (Bussum 1976-1978).
 • Musgrave, P., The early modern European economy (Basingstoke 1999).
 • Narojczyk, K., ‘The Baltic rim trade in the sixteenth to eighteenth centuries and the Sound tax database on CD-ROM’, History and Computing 12:3 (2000) 307-327.
 • Ormrod, D., The rise of commercial empires. England and the Netherlands in the age of mercantilism, 1650-1770 (Cambridge 2003).
 • Poelman, H.A., ed., Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie, 35, 36 (Den Haag 1917).
 • Pomeranz, K., The great divergence. China, Europe, and the making of the modern world economy (Princeton 2000).
 • Prest, W., Albion Ascendant. English history, 1660-1815 (Oxford 1998).
 • Royen, P.Ch. van, Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700 (Amsterdam 1987).
 • Royen, P.C. van, ‘Manning the merchant marine. The Dutch maritime labour market about 1700’, International Jpurnal of Maritime History, 1 (1989), 1, 1-28.
 • Royen, P.C., ‘De zeeman en de seculaire trend. De Nederlandse vrachvaart als bron van werkgelegenheid omstreeks 1700’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 104 (1989) 209-233.
 • Royen, P.C. van, ‘Moedernegotie en kraamkamer. Schippers en scheepsvolk op de Nederlandse vrachtvaart in Europese wateren vanaf de zeventiende tot in de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9, Themanummer 300 jaar D.O.H. & R. (1990) 49-64.
 • Royen, P.C. van, ‘De sleutels van de Sont terug in Amsterdam’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9, 2 (1990) 103-107.
 • Royen, P.C., ‘The ‘national’ maritime labour market. Looking for common charasteristics’ in: P.C. van Royen, J.R. Bruijn en J. Lucassen ed., “Those emblems of hell”? European sailors and the maritime labour market, 1570-1870, Research in Maritime History 13 (St. John’s, New Foundland 1997)1-9.
 • Schöffer, I., 'De vonnissen in averij grosse van de Kamer van Assurantie en Averij te Amsterdam in de 18e eeuw. Onderzoek naar hun economisch-historische waarde voor de geschiedenis van handel en scheepvaart van Amsterdam op de Oostzee 1700-1770', Economisch-Historisch Jaarboek 26 (1956) 73-132.
 • Schreiner, J., Nederland og Norge, 1625-1650. Trelastutførsel og handelspilitikk (Oslo 1933).
 • Schumpeter, E.B., English overseas trade statistics 1697-1808 (Oxford 1960).
 • Smit, H.J., Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland, II: 1485-1585, eerste stuk: 1485-1558. RGP 86 (Den Haag 1942); tweede stuk: 1558-1585. RGP 91 (Den Haag 1950).
 • Snapper, F., ‘Veranderingen in de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee in de achttiende eeuw’ in: Ondernemende geschiedenis. 25 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel (Den Haag 1977) 124-139.
 • Sneller, Z.W., en W.S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk, I: 753-1585. RGP 70 (Den Haag 1930).
 • Soom, A., Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert (Stockholm 1961).
 • Tielhof, M. van, De Hollandse graanhandel, 1470-1570. Koren op de Amsterdamse molen (Den Haag [1995]).
 • Tielhof, M. van, The ‘mother of all trades’. The Baltic Grain Trade in Amsterdam from the late 16th to the early 19th century (Leiden etc. 2002).
 • Ufkes, T., ‘Vlielanders, Friezen en andere Nederlanders te Danzig. Zeventiende- en achttiende-eeuwse gegevens in het burgerboek en de geloofsbrieven’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau 45 (1991) 163-184.
 • Ufkes, T., ‘Nederlandse schippers op Danziger en Stockholmse handelsschepen, 1670-1700’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 15, 1 (1996) 25-57.
 • Unger, W.S., `De Sonttabellen', Tijdschrift voor Geschiedenis 41 (1926) 137-155.
 • Unger, W.S., `De publikatie der Sonttabellen voltooid', Tijdschrift voor Geschiedenis 71 (1958) 147-205.
 • Veluwenkamp, J.W., `De buitenlandse textielhandel van de Repu­bliek in de acht­tiende eeuw', Textielhistorische Bijdragen 34 (1994) 70-88.
 • Veluwenkamp, J.W., ‘Lading voor de Oostzee’ in: R.Daalder e.a. ed., Goud uit graan. Nederland en het Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle 1998) 42-55.
 • Veluwenkamp, J.W.,  Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland, 1550-1785 (Amsterdam 2000).
 • Vries, D.P. de, Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van de Firma M.H. Kingma te makkum 1726-1932 (Leeuwarden 1989).
 • Vries, J. de, and A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995).
 • Vries, Joh. de, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (tweede druk; Leiden 1968).
 • Wallerstein, I., The modern world-system vol.I, Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century (New York etc. 1974).
 • Wallerstein, I., The modern world-system vol.II, Mercantilism and the consolidation of the European World-Economy, 1600-1750 (New York etc. 1980).
 • Wallerstein, I., The modern world-system vol.III, The second era of great expansion of the capitalist World-Economy, 1730-1840s (San Diego etc. 1989).
 • Wegener Sleeswijk, R.S., ‘Rendement van 36 Friese partenrederijen (1740-1830)”, Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. Jaarboek (1986) 66-89
 • Wegener Sleeswijk, R.S., ‘ Omvang en financiering van de Friese vrachtvaart in de 18e eeuw’, It Beaken 54 (1992) 42-66.
 • Welling, G.M., The prize of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771-1817. A study in computional history (Amsterdam 1998).
 • Wilson, C., England’s apprenticeship, 1603-1763 (London 1965).
 • Winkelman, P.H., ed., Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 133, 161, 178, 184-186 (Den Haag 1977-1983).
 • Woude, A.M. van der, Het Noorderkwartier (Wageningen 1972).
 • Åström, Sven-Erik. From Stockholm to St. Petersburg : commercial factors in the political relations between England and Sweden 1675-1700 (Helsinki 1962).
 • Åström, S.E., From cloth to iron. The Anglo-Baltic trade in the late seventeenth century. Part I. The growth, structure and organization of the trade. Commentationes Humanarum Litterarum, tomus XXXIII, nr 1-2 (Helsingfors 1963).
 • Åström, S.E.,  From Cloth to Iron. The Anglo-Baltic Trade in the late Seventeenth Century. Part II. The Custom Accounts as Sources for the Study of the Trade. Helsinki 1965).
 • Åström, S.E., From Tar to Timber. Studies in Northeast European Forest Exploitation and Foreign Trade 1660-1860, Societas Scientiarum Fennica. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica (1988).