News

Geschreven op 12/12/2017
'More exciting than pornography'. Zo omschreef een Japanse...
Geschreven op 20/11/2017
Sonttol vrijwilligersdag, 16 november 2017 Donderdag 16...
Geschreven op 28/04/2017
Sonttol vrijwilligersdag, 21 april 2017 Vrijdag 21 april was er...
Geschreven op 19/10/2016
Sonttol vrijwilligersdag, 7 oktober 2016 Vrijdag 7 oktober was...
Geschreven op 04/07/2016
Sound Toll Registers Online conference, Leipzig, 26-28...

Zoeken: ALLEEN in deze site

Sonttolregisters online

Sonttolregisters online (kortweg: STR online) is de elektronische databank van de complete Sonttolregisters (STR).

STR online is in essentie een instrument voor het uitvoeren van historische analyses. Het is een beperkte en gestructureerde weergave van een organische historische bron.  Bij de invoer van de gegevens waren interpretaties niet te vermijden. STR online is zonder twijfel een krachtig instrument, maar het heeft zijn beperkingen. De individuele onderzoeker moet zich hiervan bewust zijn wanneer hij of zij er gebruik van maakt.

Een pdf-bestand met beknopte bronnenkritiek van STR online in het Engels is hier beschikbaar.  (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).
Een beknopte bronnenkritiek van de originele STR is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend). 

STR online is een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden.
Wetenschappelijke ondersteuning wordt verleend door het Deense Rijksarchief, Kopenhagen en de Fryske Akademy, Leeuwarden.

STR online is in 2009 gestart. Wij streven naar voltooiing in 2017.

RUG en Tresoar hebben de gegevensinvoer voor de periode 1634 – 1857 uitbesteed aan Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. Voor de invoer van de resterende gegevens uit 1499 – 1634 wordt middels een zogenaamd crowdsourcing project een beroep gedaan op vrijwilligers.
 

Een interview met een van de invoermedewerkers van Breed is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).

Een artikel over STR online is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).

De website van het vrijwilligersproject is hier te vinden. (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).