News

Geschreven op 26/08/2019
Het einde van de invoer is in zicht! Bijna 600.000 registraties...
Geschreven op 20/11/2018
Shape of Flute not determined by Sound toll   Mogens...
Geschreven op 15/10/2018
Sonttol vrijwilligersdag, 12 oktober 2018 Op vrijdag 12 oktober...
Geschreven op 14/06/2018
De Sontttol in het nieuws. Op 14 juni werd Jan Willem...
Geschreven op 14/06/2018
Sonttol vrijwilligersdag, 24 april 2018 Op dinsdag 24 april was...

Zoeken: ALLEEN in deze site

Sonttolregisters online

Sonttolregisters online (kortweg: STR online) is de elektronische databank van de complete Sonttolregisters (STR).

STR online is in essentie een instrument voor het uitvoeren van historische analyses. Het is een beperkte en gestructureerde weergave van een organische historische bron.  Bij de invoer van de gegevens waren interpretaties niet te vermijden. STR online is zonder twijfel een krachtig instrument, maar het heeft zijn beperkingen. De individuele onderzoeker moet zich hiervan bewust zijn wanneer hij of zij er gebruik van maakt.

Een pdf-bestand met beknopte bronnenkritiek van STR online in het Engels is hier beschikbaar.  (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).
Een beknopte bronnenkritiek van de originele STR is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend). 

STR online is een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden.
Wetenschappelijke ondersteuning wordt verleend door het Deense Rijksarchief, Kopenhagen en de Fryske Akademy, Leeuwarden.

STR online is in 2009 gestart. Wij streven naar voltooiing in 2019.

RUG en Tresoar hebben de gegevensinvoer voor de periode 1634 – 1857 uitbesteed aan Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. Voor de invoer van de resterende gegevens uit 1499 – 1634 wordt middels een zogenaamd crowdsourcing project een beroep gedaan op vrijwilligers.
 

Een interview met een van de invoermedewerkers van Breed is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).

Een artikel over STR online is hier beschikbaar (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).

De website van het vrijwilligersproject is hier te vinden. (venster wordt in een nieuwe pagina geopend).